My Uni Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu sözleşme Müşteri-myunitr web sitesi arasındaki ilişkiyi düzenlemek hak ve yükümlülükleri göstermektedir

Tanımlar

Randevu, üyeler arasında, verilecek hizmet için ayarlanan video konferans görüşmesidir.

Mentör, site, uygulama ve hizmet yoluyla diğer üyelere bilgi, fikir ve tavsiye sunan üyedir.

Listeleme, Mentör tarafından hizmeti gerçekleştirmek için, site, uygulama ve hizmet yoluyla sunulan tekliftir.

Üye ve Kullanıcı, Myuni’nin üyelik kayıt prosesini tamamlayan, Mentör ve Müşteriyi de koşulsuz kapsayan kişidir.

Üye İçeriği, site, uygulama ve hizmetler için kullanılacak Üyenin yazdıkları, yükledikleri, yayınladıklarıdır.

Müşteri, site, uygulama ve hizmetleri kullanarak diğer Üyelerden bilgi ve tavsiye almak isteyen üyedir.

Zoom, görüntülü konuşma yapılmasını sağlayan bir platformdur.

1.Sözleşmenin tarafları:

myunitr web sitesinin sunmuş olduğu herhangi bir hizmeti kullanan kişi ile myunitr.com adlı web sitesi arasında yapılmıştır.

myunitr.com bundan sonra myunitr olarak anılacaktır.

myunitr.com’dan mentörlük randevusu almış kişi bundan sonra müşteri olarak anılacaktır.

2. Konu ve Kapsam:

myunitr.com web sitesinde profili bulunan mentörler’in vermiş olduğu danışmanlık hizmeti için randevu alınmasını, zoom üzerinden ya da telefon üzerinden görüşme yapılmasını konu alır.

3. Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri:

myunitr.com mentörlük, danışmanlık hizmetini web sitesi, telefon numarası kanalları üzerinden ulaşarak hizmeti almak isteyen kişiye, web sitesinde aktif olarak profili kullanan mentörler ile görüştürmeyi taahhüt eder. Fakat bu taahhüt mentörün myunitr.com sitesinde gösterdiği zaman diliminin dışını kapsamaz, ayrıca myunitr.com’da profili açmış fakat kullanmayan kişilerden dolayı myunitr.com sorumlu değildir.

Myunitr’nin müşterileri randevu saatinde randevuya hazır bulunmakla, randevudan vazgeçmiş ise randevudan 24 saat önce iptal ettirmekle sorumludur.

Mentörler myunitr sitesine kayıt olduklarında myunitr üzerinden gelen müşterilere myunitr’nin web sitesi dışında randevu vermemeyi kabul ve taahhüt eder.

Myunitr, sitede ve mobil uygulamada ilan edilen fiyatlar ile sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Myuni, Üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar ve mücbir sebepler dışında yararlandırılacağını

Üyeler, siteye veya mobil uygulamaya üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin kendisi tarafından ihlali halinde, Myuni’nin tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın Üye sıfatını sona erdirebileceğini

Üyeler, Hizmet’ten yararlanmak ve Hizmet’in kendisinden beklenen faydayı sağlayabilmek için gerekli donanımları ve cihazları bulundurmak ve bunları usulüne uygun olarak çalıştırmakla yükümlüdür. Myuni, iletişimle bağlantılı herhangi bir eksiklik, aksaklık, usulsüzlük, yanlışlık ve/veya zarardan veya Üyenin hizmeti kullandığı cihazlardan kaynaklı gecikmelerden hiçbir surette sorumlu olmayacaktır.

Myuni, Müşterinin Mentör ile arasındaki anlaşmazlıklardan ve ortaya çıkan diğer her türlü durumdan doğan herhangi bir maddi veya manevi zarardan hiçbir surette sorumlu değildir. Myuni işbu madde kapsamında Müşteri aleyhine doğabilecek sonuçlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

4. Ödeme Koşulları

Müşteri myunitr’ye ödemesini web sitesinden randevu alırken ödeme sayfasına yönlendirildiğinde kredi kartı ya da banka kartıyla ödemeyi gerçekleştirir.

myunitr mentör fiyatlarını her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri mentörler için ödeme yaparken güncel fiyatlara göre ödeme yapar.

Mentör komisyon ücreti, varsa eğer müşteri kuponu veya indirim, kampanya dikkate alınarak indirim sonrası müşterinin ödediği fiyat üzerinden belirlenir.

5.İade koşulları

müşteri almış olduğu randevudan 24 saat önce randevusunu iptal ettirme hakkına sahiptir. 24 saat önce iptal etiren müşteriye parası 7 iş günü içinde yatırılır. eğer iptal işlemi mentörlerden ya da myunitr’den kaynaklı bir koşuldan dolayı olmuşsa müşteriye ücret iadesi 2 iş günü içerisinde yapılacaktır. Müşterinin 24 saatten az bir sürede haber vermesi durumunda müşteriye ücreti iade edilmez. Mentor çin bu durumda görüşme yapmış sayılarak %40 komisyonla ücreti verilir. Mentorun son 24 saat kala haber vermemesi durumunda, bir sonraki vereceği danışmanlık hizmetinden ücret alamayacaktır.

6.Fiyat Politikası

Myunitr mentörler ile müşteriler arasında geçen görüşme için mentörle birlikte belirlemiş olduğu fiyattan %60 komisyon alır. Örneğin bir müşteri mentörle 100 tl değerinde bir görüşme yapmışsa 60 tl’si myunitr’nin 40 tl’si mentöründür.

Myunitr YÖS mentörleri ile müşteriler arasında geçen Uzun Dönem Mentörlük, Tercih Koçluğu ve Kısa Dönem Mentörlük görüşme için  Myunitr mentörler ile müşteriler arasında geçen görüşme için mentörle birlikte belirlemiş olduğu fiyattan %40 komisyon alır. Örneğin bir müşteri mentörle 100 tl değerinde bir görüşme yapmışsa 40 tl’si myunitr’nin 60 tl’si mentöründür.

Myunitr mentörlerle müşteriler arasında zoom uygulaması üzerinden görüşme yaptırır.

7.Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcı’lar, Myuni Hizmetlerini, Myuni bilgilerini ve Myuni’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Myuni’nin Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Myuni’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Myuni’nin, Myuni Hizmetleri, Myuni bilgileri, Myuni telif haklarına tabi çalışmalar, Myuni ticari markaları, Myuni ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi tüm hakları saklıdır.

8.Kullanıcı Davranışları

Site, uygulama, hizmetler ve içerikleri kullanmanızla ilgili belirlenen kanunlar, kurallar, düzenlemeler ve vergi yükümlülüklerini bildiğinizi ve yine site, uygulama ve hizmetleri kullanırken aşağıdakileri gerçekleştirmemeyi kabul etmiş sayılırsınız:

● Yerel ve ulusal kanun ve düzenlemeyi, bir mahkemenin kararını, vergi yönetmeliklerini çiğnemek

● Herhangi bir kimsenin fikri mülkiyet, gizlilik, tanıtım ve sözleşmeyle belirlenmiş haklarını çiğnemek

● Virüsler, sürekli iptal edilen görüşmeler, trojan virüsleri, zararlı kodlar, fake hesaplar ve buna benzer teknoloji ve metotlarla site, uygulama ve içerideki hizmetleri engellemek

● Başka kişilerle ilgili, bu kişilerin izinleri olmaksızın, fotoğraf, kişisel iletişim ve kredi kartı bilgileri, hesap numaraları gibi bilgileri izinsiz yaymak için site, uygulama ve hizmetleri kullanmak

● Site, uygulama ve hizmetleri kullanan başka kullanıcıları aşırı derecede rahatsız edecek boyutta taciz etmek

● Birden çok Myuni hesabı ile kayıt olmak veya kendiniz dışında başka biri adına habersiz şekilde hesap açmak

● Telefonda başka birinin taklidini yapmak, rolüne bürünmek, o kişi olmadığı halde oymuş gibi davranmak

● Site, uygulama ve hizmetleri Uzman bulmak için kullanıp sonrasında Myuni’nin hizmet ücretini ödemekten kaçınarak, kalan işlemi site dışında bağımsız bir şekilde sonlandırmak

● Uzman olarak, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle dolu bir uzmanlık alanı oluşturmak.

● Myuni’nin yazılı izni olmaksızın, Myuni ismi ve markasını, logosunu veya herhangi bir tescilli bilgisini kullanmak

● Myuni veya Myuni’nin üçüncü parti çalıştığı şirketlerin site, uygulama ve hizmetleri korumak için sunduğu teknolojik ölçümlemeleri reddetmek, bypass etmek, kaldırmak, deaktive etmek, zarar vermek

9.Sözleşme Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Myuni, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, Myuni’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

10.Myuni VİDEOKONFERANS HİZMETİ KULLANIM KOŞULLARI

1. “Portal”, “Kullanıcı”lar tarafından “Myuni Arayüzü” üzerinden birbirleri ile sesli ve görüntülü görüşmesi esasıyla çalışmaktadır. “Myuni”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu “İçerik”ler dolayısıyla “Myuni”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “Myuni”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

2. “KULLANICI” “Portal” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.. “Kullanıcı”lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden diğer “Kullanıcı” veya “Myuni”in amacına uygun olarak kullanmakla ve görüntülemekle yükümlüdür. “Portal”da yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

11.yetkili mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul sultan ahmet Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.