www.Myuni.com Sitesinde ve Myuni Mobil Uygulamasında verilen tüm servisler Myuni İnternet Hizmetleri tarafından işletilir. (Bundan böyle Myuni olarak anılacaktır)

Myuni, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Web sitesi üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, TC kimlik no, iban numarası, adres veya e-posta adresleri gibi) Myuni tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

6563 sayılı kanun gereği, Myuni Kullanıcı ile iletişime geçilmesi amacıyla temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay almayacaktır.

Myuni bazı dönemlerde Kullanıcılara kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Kullanıcılar bu tarz ticari iletişimleri kabul edip etmeme konusunda her türlü seçimi yapabilir, sonrasında isterse bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki bağlantı ile bildirim yaparak ticari iletişimi sonlandırabilir.

Myuni üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen iletişim sürecinde, Kullanıcı tarafından elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında hiç bir şekilde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Myuni Kullanıcıların IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri ve Tarayıcı verileri, Mobil Uygulama Verileri Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Myuni, toplanan Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için kullanılabileceği gibi “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsamında anonim olarak (kimliği ifşa edilmeden) çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Myuni, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Myuni, elektronik ticaret mağazasında alışveriş yapan Kullanıcıların Kredi kartı bilgilerini hiçbir şekilde kaydetmemekte ve saklamamaktadır. İşlemlerin güvenli yapılabilmesi için yüksek seviyede SSL güvenlik sertifikaları kullanılmaktadır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler elektronik ticaret sitesinden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilmektedir.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği Myuni tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığına karşı denetlenmektedir. Bu sebeple, ilk defa sipariş veren bazı Kullanıcıların öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gerekebilir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi Kullanıcı ile veya ilgili banka ile irtibata geçilebilir.

Kullanıcı elektronik ticaret sitesine vermiş olduğu tüm bilgilere sadece kendisi ulaşabilir ve değiştirebilir. Kullanıcı kişisel bilgilerini güvenli koruduğu takdirde başkalarının ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Myuni, web sitesi ve mobil uygulama dâhilinde başka sitelere link verebilir. Bu sebeple, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Elektronik ticaret sitesinde yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortakları aracılığı ile Kullanıcılara gösterilir / dağıtılır. İşbu sözleşmedeki Gizlilik Bildirimi, sadece Myuni web sitesinin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Myuni, işbu “Gizlilik Bildirimi” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

Myuni’nin Kullanıcılarla akdettiği “Kullanıcı Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Myuni göndereceği e-postalarda, hiç bir şekilde kredi kartı numarası, kullanıcı adı, şifre veya parola talep etmez. E-postalarda yer alan veriler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Myuni, Kullanıcı e-postalarından aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Myuni, web sitesini ziyaret eden Kullanıcı’lar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postalarda veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Myuni, Kullanıcı onay veya izin vermedikçe, Video konferans uygulaması içindeki hiçbir iletişimi, sesli veya görüntülü görüşmeyi kaydetmez. Kullanıcı dilerse, hizmetin ifası sırasındaki görüntülü veya sesli görüşmesini kaydetme ve daha sonra silme imkanına sahiptir.

Myuni, işbu “Gizlilik Bildirimi” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Bildirimi hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik Bildirimi ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için myunitr@gmail.com adresine e mail gönderebilirsiniz.

Myuni Video konferans Görüştürme Sistemi Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Myuni gizlilik hakkınıza saygı duyar. Bu bilgilendirme eki, myunitr.com (videokonferans) video toplantı hizmeti için hangi kişisel bilgilerin ve neden işlendiğini açıklar.

Myuni Video konferans Hangi Kişisel Bilgileri İşler?

Myuni, video konferans hizmetini sağlamak için toplantı katılımcılarının IP adreslerini, toplantıyı barındırmak için kullanılan kullanıcı URL’si dahil olmak üzere ağ ve kullanım bilgilerini işler. Bazı durumlarda, kişisel bilgi içerebilecek bir içerik, bir Myuni (videokonferans) video toplantısında kullanıcı işlevselliğini sağlamak için geçici olarak saklanabilir. Myuni kullanıcıları, toplantıya katılanlara gösterebilecekleri bir ad ve e-posta adresi sağlama seçeneğine sahiptir.

Bu Bilgi Nasıl Kullanılır?

Myuni, üçüncü taraflara kişisel bilgi satma niyetinde değildir. Myuni, bu bilgileri videokonferans hizmetini sunmak, hizmet ile ilgili sorunları tanımlamak, gidermek ve bu hizmeti iyileştirmek için kullanır. Ayrıca, Myuni bu bilgileri sahtekarlık veya kötüye kullanımı araştırmak için kullanabilir.

Kişisel bilgilerinizi kullanımımızla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen myunitr@gmail.com adresi ile iletişime geçin.